Plaques solars

Fem instal·lacions de plaques solars per a escalfar aigua

Que és l’energia solar?

L’energia solar, és una energia inesgotable i està disponible a tot arreu, s’adapta als cicles naturals (per això l’anomenem energia renovable). Per tant, són una part important d’un sistema energètic sostenible que permet el desenvolupament actual sense posar en perill l’ecosistema.

Es una energia que no emet substàncies tòxiques ni contaminants de l’aire, que poden ser molt perjudicials per al medi ambient, tampoc genera residus ni contaminació de l’aigua i tampoc genera gasos d’efecte hivernacle, per la qual cosa no contribueix a l’escalfament global.

Estalvia diners i protegeix el media ambient

T’oferim assessorament per adaptar la instal·lació de plaques solars a les característiques de l’habitatge i al nombre de persones que hi viuen.

Abans de començar a realitzar la instal·lació fem una configuració precisa de tota la instal·lació, per optimitzar-ne el rendiment i evitar sobredimensionar-la.

T’oferim un servei complert de manteniment, que et permetrà tenir la instal·lació en excel·lents condicions sense que suposi una gran despesa.

Instal·lem i mantenim instal·lacions d’energia solar tèrmica per a aigua calenta:

 • Per a la llar.
 • Per a establiments hotelers.

Beneficis de l’energia solar

 • És una energir renovable i il·limitada
 • És la font d’energia més neta
 • No posa en perill ni incrementa l’escalfament global
 • Té un baix cost d’aprofitament, després de la inversió inicial
 • És una energia més econòmica que la que s’adquireix per mitjà de la xarxa.
 • Contribueix a el desenvolupament sostenible

Equips compactes i elements

Som instal·ladors de sistemes Vaillant.

El nou sistema auroSTEP pro és la forma ideal de disposar d’abundant aigua calenta de forma econòmica i segura amb el menor esforç de manteniment.

El auroSTEP pro es compon d’un o dos captadors solars i d’un dipòsit de doble envoltant de 150, 200 o 300 litres.

Sistema solar compacte per termosifó

El captador solar escalfa el dipòsit d’aigua de consum sense necessitat de bomba ni controlador algun utilitzant per a això l’efecte termosifònic produït per la diferència de temperatura entre el focus calent (sortida de l’captador) i el focus fred (entrada de l’captador). Aquest aprofitament de la circulació de l’natural aigua permet que el sistema funcioni sense consum elèctric confeccionant així un sistema solar tèrmic econòmic, summament eficient, fiable i simple d’instal·lar.
 • Kit d’instal·lació senzilla i ràpida
 • Màxima producció d’ACS amb el menor cost
 • Certificat Solar keymark
 • Protecció contra la corrosió
 • Escalfament elèctric 2/3 kW (opcional)

470 W MBB Half Cell Module

JAM72S20 445-470/MR

La configuració de mitja cèl·lula dels mòduls, acoblats amb cèl·lules PERC multibarra, ofereix els avantatges d’una major potència, un millor rendiment en funció de la temperatura, un menor efecte d’ombreig en la generació d’energia, un menor risc de punt calent, així com una major tolerància a la càrrega mecànica.

Smart Energy Center

Energía más Inteligente para una Vida Mejor

Els Inversors Huawei són models preparats per a instal·lacions d’autoconsum. En una gamma amb models entre els 2kW i els 6kW de potència ofereix característiques de primer nivell com la possibilitat de connectar bateries de liti per augmentar la ràtio d’autoconsum. És compatible amb optimitzadors per extreure el màxim rendiment individual a cada panell o poder salvar ombres parcials. Incorpora 2 seguidors MPPT amb un ampli rang de treball, wifi intern i una garantia de fabricant de 5 anys.