Qui som?

Tot sobre la nostra empresa

CLIMAQUA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS, s.l.

És una empresa jove, nascuda l’any 2006 amb la finalitat de cobrir una necessitat creixent en el nostre mercat més local: la climatització.

Des de la seva fundació, l’empresa ha anat en constant evolució, diversificant la seva vocació inicial i l’àmbit geogràfic d’actuació, fins assolir les actuals línies de negoci en les que es basen les activitats comercials oferides als nostres clients, i que abasten la climatització de fred i calor a l’àmbit domèstic i industrial, el tractament d’aigües mitjançant descalcificació o osmosi, la certificació d’instal·lacions tècniques en edificis i, més recentment, l’oferta de solucions en matèria d’energies renovables tant tèrmiques como fotovoltaiques.

El nostre èxits empresarial radica en tres pilars bàsics:

  • L’atenció personalitzada, on la informació i l’oferta de solucions i alternatives adients a la instal·lació sol·licitada per part del client comporti la plena satisfacció del mateix.
  • El treball tècnic, amb un capital humà instruït i especialitzat en les últimes innovacions del mercat sempre d’acord amb els cànons establerts pels sistemes de seguretat industrials, i en constant evolució gràcies als cursos i especialitzacions programades dins de l’empresa.
  • Servei tècnic directe, o les avaries ocasionades per l’ús continuat o demès incidències siguin ateses amb la màxima prioritat i eficàcia.

Actualment, CLIMAQUA ha anat eixamplant les il·lusions d’aquell projecte inicial fins a poder disposar i oferir la gran experiència acumulada i els èxits constants als nostres clients, ambdós basats en un excel·lent servei gràcies a la professionalitat i dedicació del nostre equip de treball, sense oblidar unes tarifes adients als temps actuals, amb voluntat d’adequar-nos a les necessitats de particulars, comerços, empreses i administracions publiques.